Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА kosevservice.bgВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между \\\"Косевсервиз\\\" ЕООД  (наричан по-долу kosevservice.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн kosevservice.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от  \\\"Косевсервиз\\\" ЕООД (наричани за краткост Услуги).


Тези условия обвързват всички потребители.С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на kosevservice.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. \\\"Косевсервиз\\\" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 82; Ид. номер по Булстат: 123160342; ДДС Номер: BG123160342.1. Условия за използване на Сайта на kosevservice.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят \\\"във вида, в който са\\\" и това, че kosevservice.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.


За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. kosevservice.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.


2. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Сайта на kosevservice.bg, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, kosevservice.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, kosevservice.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на kosevservice.bg

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на kosevservice.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от kosevservice.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на kosevservice.bg

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от kosevservice.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на \\\"Косевсервиз\\\" ЕООД

kosevservice.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

kosevservice.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.


4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на kosevservice.bg, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола.С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно kosevservice.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, kosevservice.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

kosevservice.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


5. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък \\\"Съдържание\\\"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. kosevservice.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства kosevservice.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.


Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на kosevservice.bg, за да: 

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на kosevservice.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (\\\"Права\\\") на която и да е страна;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, \\\"верижни писма\\\", пренасочени с alias поддомейни, \\\"пирамидални схеми\\\" или други форми за привличане на клиенти;

и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


kosevservice.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания. 

kosevservice.bg си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.


6. Авторски права и ограничения свързани с тях

kosevservice.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на kosevservice.bg или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

kosevservice.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между kosevservice.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права kosevservice.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори.Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските и права и предоставя безвъзмездно правото на kosevservice.bg да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани със  \\\"Косевсервиз\\\" ЕООД

Всички предлагани от kosevservice.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на kosevservice.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.


7. Препратки от и към kosevservice.bg

Собствениците на сайтове и страници извън kosevservice.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на kosevservice.bg при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница но не и да копира съдържанието и, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

б) не трябва да отваря страницата от kosevservice.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на kosevservice.bg;

в) не трябва да посочва явно или неявно, че kosevservice.bg препоръчва него и/или продуктите му;

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на kosevservice.bg;

Със създаването на препратка към kosevservice.bg собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на kosevservice.bg;

Собствениците на сайтове и страници извън kosevservice.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.


Предоставените препратки на Сайта на kosevservice.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите.При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от kosevservice.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

kosevservice.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание.По този начин kosevservice.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях.Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.


8. Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. kosevservice.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока kosevservice.bg не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

kosevservice.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например книги, музика и филми на Английски език;

Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка.Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка.На страницата на всеки артикул има препратка към калкулатор на цената за доставка.Калкулираната цена се отнася само за даденият артикул и е валидна само, ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация.kosevservice.bg си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

kosevservice.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като kosevservice.bg не поема отговорност да ги актуализира.Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.


9. Закупуване на стока и/или услуга, представена в kosevservice.bg

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от kosevservice.bg. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със kosevservice.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:

а) за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;

б) за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка;

kosevservice.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, kosevservice.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.


10. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. kosevservice.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

kosevservice.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.


11. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на kosevservice.bg или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки kosevservice.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги kosevservice.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на kosevservice.bg и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги.В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки kosevservice.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги kosevservice.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок след като я е приел, kosevservice.bg се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.


12. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.


При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, kosevservice.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид и/или опаковката на стоката и/или ползване, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на kosevservice.bg.При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, kosevservice.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.


13. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване kosevservice.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. 

Гаранцията губи валидност: 

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран от kosevservice.bg сервиз; 

в) при повреди причинени от неправилна експлоатация; 

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; 

д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от kosevservice.bg, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви.Задълженията на kosevservice.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.


14. Други

kosevservice.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. 


kosevservice.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.


Предвид международния характер на мрежата Интернет и че kosevservice.bg е свързан с тази мрежа, kosevservice.bg не гарантира, че потокът информация към и от kosevservice.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.


kosevservice.bg управлява този Сайт от офисът си в Стара Загора, България. kosevservice.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.


Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. kosevservice.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: Условия за ползване


При използване услугите на kosevservice.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА kosevservice.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА kosevservice.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


Координатите на kosevservice.bg са следните:

България, 6000 Стара Загора, бул. Патриах Евтимий 82

Тel. : +35942 645-112


Последна актуализация на 01.12.2015 г.